Trender inom IT-branschen

Trender inom IT-branschen

Vi kan alla enas om att de senaste åren varit annorlunda. Covid-19 har påverkat hela världen på olika sätt och många arbetssituationer har förändrats drastiskt. Till följd av pandemin har flera branscher behövt strukturera om, växla fokus och tänka utanför boxen för att kunna ta sig framåt.

 

Vi tror att det kommer fortsätta ske förändringar – inte minst inom techbranschen. Tekniska innovationer har varit en stark drivkraft för hur vi alla ska hantera de förändringar som den globala pandemin har fört med sig. Många har behövt arbeta hemifrån, vilket har lett till ett ökat behov av digitala lösningar för att det ska fungera effektivt. Människors sociala liv har skalats av och man har behövt hitta nya sätt att umgås, vilket har varit en bidragande faktor till att fler digitala mötesrum har utvecklats. Allt detta tror vi är en möjlighet för techbranschen att fortsätta vara drivande framåt i den digitala utvecklingen. Vad innebär då detta rent specifikt? Låt oss förutspå några trender för det kommande året.

 

AI 

  

Artificiell intelligens (AI) är utan tvekan en av de största trenderna på marknaden idag. AI handlar om maskininlärd intelligens, alltså när robotar eller specifika datorprogram arbetar med att efterlikna människors kognitiva funktioner. 

  

AI är ett värdefullt verktyg för att hjälpa oss att förstå och tolka världen runt om oss. Vi tror att dessa självlärande maskininlärningsalgoritmer kommer att bli allt mer sofistikerade under året som kommer. Troligtvis så pass att de kommer kunna se fler mönster som är utanför den mänskliga analysen. Och därmed nå viktiga slutsatser som en människa inte hade kunnat göra. 

  

I och med situationen vi befinner oss i tror vi att AI kommer fortsätta vara av stor vikt inom till exempel hälsa och sjukvård. 

  

Inom företagsvärlden tror vi att man kan ha stor användning av AI för att förstå kunders förändrade beteendemönster. Eftersom mer aktivitet troligtvis kommer att ske online även i framtiden,  allt ifrån shopping, till jobbmöten till virtuellt umgänge. Där kan vi förvänta oss en utveckling av de verktyg som används för att analysera dessa beteenden. 

  

5G 

  

5G är ett höghastighetsnätverk som vi tror kommer vara en av trenderna i fokus. Namnet är en förkortning för ”femte generationens mobilnät”, och är den allra senaste tekniken inom mobilnätsvärlden. Det har länge varit på tapeten inom techbranschen, men inte varit redo för lansering förrän nu. 

  

Genom att expandera 5G kommer nätverkens kapacitet att öka nämnvärt. En av de stora skillnaderna är att svarstiderna blir väldigt mycket kortare. För 4G är svarstiden ungefär 50 millisekunder, men med 5G beräknas det ta endast en­–två millisekunder. Hastigheten vid nedladdning kommer att vara minst tio gånger så snabbt som idag. Det kommer även vara lättare för fler enheter att vara uppkopplade på samma gång. 

  

Förväntningarna på 5G-tekniken är väldigt stora, och det finns en stark tilltro till att det kommer att lösa många stora problem och samhällsfrågor. Nätverket kan vara till hjälp för att skapa ett ”smartare” samhälle med uppkopplade system som kommunicerar med varandra digitalt. För privatpersoner kan det vara allt ifrån smartare belysning till lås inom hemmets stängda dörrar, medan det för större företag kan handla om olika självreglerande system som kommunicerar för att på så sätt spara energi – och i slutändan pengar. Det finns även stora förhoppningar på att 5G-nätverket ska leda till bättre effektivitet och högre säkerhet i samhället. Som till exempel fler självkörande fordon och smarta trafikkameror för att minska olyckor i trafiken.  

  

VR 

  

Virtual Reality (VR) är en så kallad datorsimulerad verklighet. Det är ett verktyg som används för att simulera miljöer, verkliga eller fiktiva, och interagera med den. Vi tror att detta är en trend som kommer att öka – särskilt inom olika slags utbildningar. 

  

Det används redan inom undervisning på olika sätt, exempelvis för piloter eller läkare, men vi tror att pandemin kommer ha påverkan även här. Detta eftersom man genom användningen av VR-baserad undervisning har möjlighet att exempelvis undvika stora samlingar i klassrum. 

  

Blockchain 

  

Blockchain är enkelt förklarat en databas som lagras i många kopior, för att säkerställa en hög säkerhet. Genom en sekvens av kryptografiska funktioner skapas processer som garanterar att någon obehörig i efterhand inte kan ändra datahistoriken. Varje sekvens i databasen lagras i ett ”block”, och flera sekvenser i rad bildar en ”chain” – det vill säga en blockkedja. 

  

Blockchain används mestadels i tekniska processer som kräver hög säkerhet, där det finns en särskild risk för exponering av data – till exempel personuppgifter. Ett av de vanligaste tillfällena att använda denna teknik är för att lagra information om när kryptovaluta, alltså en digital eller virtuell valuta, byter ägare.  

  

Custom software 

  

Eftersom en digitaliseringsprocess för företag kommer att bli ett ännu tydligare krav för att ens vara kvar på marknaden tror vi att det kommer leda till en behovsökning av kundanpassade programvaror – custom software. Automatisering av olika slags affärsprocesser är viktigt för effektiviteten och kan därför ha en avgörande betydelse för företagets utveckling. 

  

Custom software är designat efter ett unikt behov, som till exempel en app specifikt utformad för ett företag och dess kunder. För att behålla lönsamheten och hela tiden matcha marknadens krav behöver dock dessa anpassade programvaror hela tiden moderniseras i takt med att utvecklingen går framåt. 

  

För att summera så känns IT & tech mer viktigt än någonsin.