Sammanfattning av rapport – Svenskarna & internet 2022

Sammanfattning av rapport – Svenskarna & internet 2022

ÄNTLIGEN är årets upplaga av ”Svenskarna och Internet” här. Som vi har längtat!

Varje år skickar Internetstiftelsen ut en rapport om svenska folkets internetvanor. I denna rapport finns massvis av spännande information om de sociala plattformarna och vilka generationer som använder dem. För det är ju faktiskt så att vi behöver lära känna vår målgrupp på djupet för att veta vilken plattform de befinner sig på, och hur vi kan nå fram med budskapet på rätt sätt, i rätt kanal och vid rätt tidpunkt.

Ämnet sociala medier är något som ligger oss på Wordcloud lite extra varmt om hjärtat och därför lägger vi självklart lite extra krut på att sammanfatta rapportens kapitel om just sociala medier. Så häng med!

 

Hur har användandet av internet och sociala medier sett ut under året?

Under 2022 har fler svenskar än någonsin använt nätets tjänster dagligen. Detta kan vi se som en effekt av coronapandemin där man under första året talade om en chockdigitalisering där fler användare tvingades ut på nätet, vilket har omfamnat fler e-tjänster än någonsin.

Ser man till hur internetanvändningen såg ut under 2021 respektive 2022 kan vi konstatera att det i princip är oförändrat och att det är 94% av befolkningen som använder internet, varav 90% som gör det dagligen. Ser vi till användandet av sociala medier är det cirka 84% av befolkningen som använder det på daglig basis.

I de äldre generationerna där personer är födda på 20-, 30-, och 40-talet, tenderar användandet av sociala medier att minska. Däremot bland de yngre barnen, födda på 10-talet, ökar användningen av sociala medier kraftigt och vi ser en tendens av att det kommer öka ännu mer under de kommande åren.

 

De tre största plattformarna 2022

Likt föregående år, är de tre dominerande plattformarna YouTube, Facebook och Instagram.

YouTube

YouTube är en av de plattformar som används brett över generationerna och ses som den kanal där flest användare befinner sig under ett år. Däremot är det dagliga användandet av YouTube betydligt lägre än exempelvis Facebook och Instagram. Bland 90- och 00-talister har nästan samtliga använt YouTube under det senaste året.

Vi kan se att användandet av YouTube minskar i de äldre generationerna födda på 20-, 30-, 40- eller 50-talet. Detta skulle kunna bero på att de äldre generationerna påverkades under det första pandemiåret, där man bland annat såg en ökad användning av andra digitala tjänster.

 

Vad gör man på YouTube?

YouTube används främst av användarna för att titta på underhållande videoklipp, följt av instruktionsfilmer, och cirka hälften av användarna använder plattformen för att lyssna på musik. Män använder YouTube i högre grad än kvinnor för att titta på instruktionsvideos, dokumentärer och sport och nyhetsinslag. Kvinnor använder plattformen i högre grad än män för att ta del av träningspass och innehåll som är specifikt för barn.

 

Facebook

Facebook är en av de mest använda sociala medieplattformarna och används mer än hälften av internetanvändarna, även i de äldsta generationerna. Användandet av Facebook är som störst bland personer födda på 70-, 80- och 90-talet. Därefter sjunker användandet kraftigt bland 00-talisterna, där endast 5 av 10 använt plattformen under det senaste året.

Kvinnor använder plattformen generellt sätt mer än män och lägger även upp eget material, såsom texter, bilder och videoklipp.

 

Vad gör man på Facebook?

De allra vanligaste aktiviteterna som användarna gör på Facebook är att gratulera sina vänner på födelsedagen, chatta med personer man känner, och cirka hälften av användarna deltar i olika grupper/forum. Bland personer födda på 90-talet är det allt vanligare att chatta med personer man känner, skapa inbjudningar till olika evenemang.

 

Instagram

Instagram behåller platsen som en av de tre dominerande plattformarna under 2022 och används framförallt av personer som är födda på 80-, 90-, och 00-talet. Bland 90-talisterna använder 7 av 10 plattformen på daglig basis.

 

Vad gör man på Instagram?

I rapporten kan man tyda att nästan samtliga användare tittar på inlägg i Instagram-flödet och över hälften tittar på händelser (stories).

Kvinnor använder generellt sätt Instagram mer än vad män gör, det är bland annat fler kvinnor som använder plattformen för att titta på inlägg i flödet, händelser (stories) samt chatta med personer man känner. Det är även vanligare att kvinnor lägger upp egna inlägg (57% jämfört med 32% bland män) och egna händelser (32% jämfört med 16% bland män).

 

Övriga kanaler

Utöver de tre kanalerna som har dominerat under 2022 väljer vi även att sammanfatta resultatet från svenskarnas användning av LinkedIn, eftersom det är en populär plattform som vi på Wordcloud och våra kunder använder sig av på daglig basis.

 

LinkedIn

Användarna på LinkedIn består av personer i åldern 18–65 och det är framförallt personer som är födda från 60-talet till 90-talet, det vill säga i åldern 32–62 år. I rapporten kan man läsa att användandet av LinkedIn är särskilt stort bland tjänstemän, där närmare 6 av 10 har använt kanalen under det senaste året.

 

Vad gör man på LinkedIn?

I rapporten kan vi se att majoriteten av användarna tar del av inlägg i flödet, närmare bestämt 7 av 10 personer. Plattformen används även till viss del för att marknadsföra sig själv eller sitt professionella jag, omkring 3 av 10 personer.

 

Finns det några andra populära plattformar idag?

Utöver ovanstående plattformar finns även Snapchat och TikTok, som framför allt används av den yngre generationen.

Snapchat

Snapchat används främst bland personer födda på 00-talet, men även bland 90-talisterna i viss mån. I övriga generationer kan man snabbt se att användandet sjunker. Plattformen används framför allt till att snapa, chatta och messa andra personer man känner.

TikTok

TikTok har blivit en alltmer populär plattform under de senaste åren och nästan hälften av 00-talisterna använder plattformen dagligen. På plattformen tittar nästan samtliga användare på videor från ”tiktokers” som de inte känner i verkliga livet.

 

Ovanstående information är hämtad ur Internetstiftelsens rapport ”Svenskarna och Internet 2022”. Du kan läsa hela rapporten här.