Grafisk design & Strategiskt varumärkesarbete

Ett varumärke är mer än bara en logotyp och ett företagsnamn. Det är företagets identitet och styr hur kunder och marknaden uppfattar ert varumärke. Vi hjälper till i allt från det lilla till det stora. För mindre bolag kan det räcka med en enklare toolbox medan det för ett större bolag krävs en mer omfattande grafisk profil. Vid ett strategiskt varumärkesarbete tar man ett större helhetsgrepp och tittar på delar som företagets vision, mission, värderingar och hur man kommunicerar för att sedan klä varumärket utefter det. Här kan det vara ett helt nytt företag eller ett befintligt som vill göra ett lyft.

Låt ditt varumärke sticka ut!

När vi pratar om varumärken, pratar vi ofta om att man ska hitta en position i branschen som inte är tagen. Det vill säga, vi vill att ert varumärke ska sticka ut för att inte glömmas bort i mängden av alla andra som ser likadana ut. Detta kan man uppnå genom färg, form och tonalitet. Varumärkesarbetet ser dock olika ut beroende på storlek på företag och givetvis vilket behov man har. När det gäller grafisk design & strategiskt varumärkesarbete har vi tätt samarbete med specialister inom grafisk formgivning/design och Art direction. Vi på Wordcloud står såklart för delarna inom tonalitet och marknadsföringsstrategi som är en del i det strategiska varumärkesarbetet.

Tjänster vi erbjuder inom Grafisk design & Strategiskt varumärkesarbete:

  • Strategiskt varumärkesarbete
  • Logotyp & Grafisk profil
  • Grafisk formgivning & tryckmaterial
  • Webbdesign

Toolbox eller Grafisk profil?

Är du ett litet eller ett nystartat företag då kan det vara tillräckligt med att ha en toolbox. En toolbox innebär att du tillsammans med din logotyp får ett dokument som specificerar företagets primära och sekundära färger, vilket/vilka typsnitt som används, eventuellt grafik och ikonografi och exempel på bildmaner. Växer sen företaget kan denna toolbox byggas ut och så småningom bli en hel grafisk manual. En grafisk manual innehåller mer information för att göra det enkelt för alla som ska kommunicera och ta fram marknadsföringsmaterial åt företaget. Det ska aldrig råda några tvivel kring vad man får och inte får göra. Den grafiska profilen innehåller riktlinjer för logotyp, färgpalett, typografi, bildmanér och designelement

Toolbox eller Grafisk profil?

Är du ett litet eller ett nystartat företag då kan det vara tillräckligt med att ha en toolbox. En toolbox innebär att du tillsammans med din logotyp får ett dokument som specificerar företagets primära och sekundära färger, vilket/vilka typsnitt som används, eventuellt grafik och ikonografi och exempel på bildmaner. Växer sen företaget kan denna toolbox byggas ut och så småningom bli en hel grafisk manual. En grafisk manual innehåller mer information för att göra det enkelt för alla som ska kommunicera och ta fram marknadsföringsmaterial åt företaget. Det ska aldrig råda några tvivel kring vad man får och inte får göra. Den grafiska profilen innehåller riktlinjer för logotyp, färgpalett, typografi, bildmanér och designelement

Referenskunder

Asset 4new
Asset 9
Asset 8
Asset 6
Asset 7
Asset 3