Svenskarna och internet 2023 – Sammanfattning

Svenskarna och internet 2023 – Sammanfattning

Varje år publicerar Internetstiftelsen en rapport om svenskarnas internetvanor, och nu är det äntligen dags för oss att grotta ner oss i rapporten. I det här blogginlägget kommer vi att koncentrera oss på vad som har hänt på sociala medier under året, eftersom det är ett ämne som ligger oss extra varmt om hjärtat. Så häng med när vi presenterar vad som har hänt på sociala medier under 2023. Nu kör vi!

 

Hur har användningen av internet och sociala medier utvecklats under det senaste året?

I rapporten framgår det tydligt att 94% av svenskarna använder sociala medier, och av dessa gör hela 85% det dagligen. De som använder sociala medier mest är personer födda på 90- och 00-talet, och i princip samtliga av dem använder det dagligen. I rapporten visar det även sig att de två största drivkrafterna till att använda sociala medier är att bli underhållen samt umgås och kommunicera med vänner.

 

Jämfört med 2022 har andelen sociala medie-användare varken ökat eller minskat, vare sig totalt sett eller på vecko- eller daglig basis. Rapporten visar även att det finns 6% av internetanvändarna som inte använder sociala medier alls. De vanligaste skälen till detta är att de uppfattar tjänsterna som tidskrävande och att de helt enkelt inte har något intresse eller behov av sociala medier.

 

Under det senaste året har vi sett en ökad användning av sociala medier som en primär källa för nyhetsuppdateringar. Majoriteten av Sveriges ungdomar tar del av nyheterna direkt i sitt digitala flöde, och färre klickar sig vidare till nyhetssajter. Det blir allt vanligare för ungdomar att använda olika sociala medieplattformar som sökmotorer för att hitta information online.

 

Vilken sociala medieplattform har ökat allra mest under året?

Under året har flera sociala medier ökat i användning jämfört med 2022, och den största ökningen har skett på TikTok, där andelen användare har ökat från 20% till 24% under 2023. Detta har främst skett bland personer födda på 90- och 00-talet.

 

De tre mest använda plattformarna: 

De tre främsta sociala mediaplattformarna i Sverige är YouTube, Facebook och Instagram. Efter YouTube, som är svenskarnas favorit, kommer Facebook på en delad andraplats med Instagram.

 

YouTube:

Under 2023 har andelen som använder YouTube varken ökat eller minskat, men trots det är YouTube favoriten bland svenska folket när det kommer till sociala medier.

 

Hur många använder YouTube?

Rapporten visar att 8 av 10 personer har använt YouTube under 2023, med mer än hälften som använder plattformen varje vecka och drygt var tredje använder den dagligen.

 

Det finns dock några skillnader i användningen beroende på åldersgrupp, där personer födda på 00-talet är de mest frekventa användarna, medan personer födda på 10-talet använder plattformen dagligen. Även om användningen minskade bland äldre åldersgrupper under 2022 har den inte återhämtat sig under 2023.

 

Vilka har YouTube som favorit?

Rapporten visar att Youtube är den mest populära sociala medieplattformen bland svenska folket och att var fjärde svensk har YouTube som sin favoritplattform. Det är särskilt populärt bland barn i åldern 8–11 år, både pojkar och flickor, även om det är extra populärt bland pojkarna.

 

Facebook:

Rapporten visar att 68% av svenskarna använder Facebook, och att användningen har minskat jämfört med föregående år, särskilt bland män.

 

Hur många använder Facebook?

De som använder Facebook mest är 90-talisterna, men deras användning har minskat något. 70- och 80-talisterna ligger på delad andra plats, men även de har minskat sin användning, särskilt 80-talisterna. Endast kvinnor födda på 00-talet ökar sitt användande av Facebook, särskilt på daglig basis.

 

Vilka har Facebook som favorit?

Rapporten visar att Facebook är en av de mest populära sociala medieplattformarna i Sverige och delar andraplatsen med Instagram efter Youtube. Var femte svensk har Facebook som sin favoritplattform. Det är något fler kvinnor än män som föredrar Facebook, och detta mönster förekommer i alla åldersgrupper.

 

Facebook är särskilt populärt bland pensionärer, med uppemot hälften av dem som har Facebook som favorit. Å andra sidan är Facebook inte alls populärt bland personer under 20 år, där praktiskt taget ingen i åldern 8–19 år har Facebook som sin favoritplattform. De som föredrar Facebook har främst motiv som att vara med i grupper och träffa likasinnade, gratulera vänner på födelsedagen samt för att ha en digital kontaktlista över vänner och bekanta.

 

Instagram:

Under 2023 har andelen som använder Instagram varken ökat eller minskat. Rapporten visar att Instagram är en av de mest populära sociala medieplattformarna i Sverige, med 64% av svenskarna som använder den.

 

Hur många använder Instagram?

Rapporten visar att nästan två tredjedelar av användarna har använt Instagram år 2023, med mer än hälften som använder plattformen varje vecka och något färre än hälften som använder plattformen dagligen. Användningen av Instagram är vanligare bland kvinnor (74%) än män (54%). Det har inte skett någon förändring i användningen av Instagram jämfört med 2022, varken på årsbasis, veckobasis eller daglig basis. Det finns dock några skillnader i användningen beroende på åldersgrupp, där personer födda på 90-talet är de mest frekventa användarna av Instagram, följt av personer födda på 00-talet och sedan 80-talisterna. Alla dessa grupper har dock minskat sin dagliga användning av Instagram under året.

 

Vilka har Instagram som favorit?

Instagram är särskilt populärt bland kvinnor i åldern 20–49 år, med över hälften av unga kvinnor mellan 20–34 år som har Instagram som sin favoritplattform. Åldersgrupperna 8–11 år och 76 år och äldre har dock lägre användning av Instagram som favorit. De som använder Instagram gör det främst för att ha det som ett digitalt fotoalbum, för att följa vänner och bekanta samt för att få nyheter och erbjudanden från varumärken och företag de följer.

 

Sammanfattning: 

Under det senaste året har vi sett en betydande ökning i användningen av sociala medier. Hela 94% av alla internetanvändare har använt sociala medier under det senaste året, och av dessa gör hela 85% det dagligen. Denna utbredda användning av sociala medier framhäver vikten av att vara närvarande på olika sociala medieplattformar för att effektivt nå sin målgrupp och öka medvetenheten kring sitt varumärke. Vad tar du med dig från rapporten och hur planerar du att dra nytt av dessa insikter?

 

Ovanstående information är hämtad ur Internetstiftelsens rapport ”Svenskarna och internet 2023”. Ta del av hela rapporten här.